Awan Ing Slopeng

 

langit biru segara biru

ngesemi sing lagi mecaki wedhi putih ing pesisir Slopeng

nanging swalan-swalan tuwa

meneng kaya nawung duhkita

Slopeng

segaramu rame ing gawe

juru misaya mina meres kringet

kepengen nyukupi brayat

papan iki papan cengkar

sing ngenteni tumulunge tangan-tangan pinter

ora kanggo ngripta guritan apa crita

mungkapan wedhi iki dadi barang piguna

 

(Nugraha : 1978)

Advertisements